Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională şi autorizat A.N.C vă invită să participați la:

FORUM
Tratamentul fiscal și contabil privind activitatea de cercetare – dezvoltare

16 februarie 2023, Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, Bucureşti

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

Director Emilia Iordache - Ministerul Finanţelor Publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

TEMATICA :

1. Cadrul legislativ aferent activității de cercetare–dezvoltare – Ordinul nr.3265/2022 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.
2. Stimulente fiscale şi rolul acestora în activitatea de cercetare-dezvoltare:
a. Deduceri și scutiri acordate la determinarea profitului impozabil pentru activitatea de cercetare-dezvoltare:
– Regimul fiscal al cheltuielilor eligibile;
– Regimul fiscal al amortizării.
b. Scutiri acordate persoanelor care realizează venituri în proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare;
c. Alte facilități fiscale.

3. Reglementări contabile specifice activităţii de cercetare – dezvoltare:
a. Elemente de politică contabilă – specifice activităților de cercetare-dezvoltare;
b. Reglementări contabile naționale conform Omfp nr. 1802/2014;
c. Reglementări contabile conform IFRS- specifice activităţii de cercetare-dezvoltare;
d. Cazuri practice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice activității de cercetare-dezvoltare.

4. Concluzii, întrebări și răspunsuri.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

TARIF DE PARTICIPARE: 670 lei/participant (exclusiv TVA)

și include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului

ÎNSCRIERI

TERMEN DE ÎNSCRIERE: până la 09 februarie 2023 e-mail office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.    COORDONATOR EVENIMENT: Nadina COJOCARU tel 0753 025 978, 

    EVENIMENT ORGANIZAT DE