Revista de Achiziții Publice vă invită să participați la:

FORUM NAȚIONAL

Aspecte Practice privind Implementarea Noului Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) conform OSGG Nr.600/2018

29 MARTIE 2019, BUCUREȘTI, Centrul de conferințe Expert Aktiv Group

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

echipă de specialiști în problematica sistemului de control intern managerial, audit, risc

experți practicieni în guvernanța corporativă

echipă condusă de Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, practician în managementul sistemelor de control intern

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial. Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea. Documente inițiale „la cheie”, grupate pe categorii de instituții: ministere, consilii județene, primării, unități de învățământ, spitale, unități de cultură, etc.: decizii și dispoziții, program de dezvoltare SCIM, lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al funcţiilor sensibile. Biblioteca de obiective generale şi specifice, activități asociate automat fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatorilor de performanţă. Regulamente și coduri etice pe domenii de activitate. Situații de raportare generate automat. Modul de constituire a Comisiei de monitorizare: compartimentele cuprinse în primul nivel de conducere pentru constituirea Comisiei de monitorizare; Comisia de monitorizare cu o structură organizatorică redusă. Noile atribuții ale Comisiei de monitorizare: documente întocmite și periodicitatea lor; documente minimale privind funcționarea comisiei; erori posibile. Constituirea și asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare. Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul controlului intern managerial prevăzute în Codul controlului intern managerial aprobat prin OSGG nr. 600/2018; implementarea unui sistem funcțional într-o entitate publică. Modificările aduse machetei programului de dezvoltare; ce trebuie să includă un program de dezvoltare și cum se realizează, potrivit OSGG 600/2018, planificarea activităților pentru implementarea SCIM; model de program; periodicitatea elaborării programului de dezvoltare; exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern managerial. Completarea situațiilor centralizatoare anuale. Exemple și noutăți privind completarea acestora. Noua scară de evaluare pe patru trepte a sistemului de control intern managerial; sistem conform, parțial conform, parțial conform limitat sau neconform. Elaborarea raportului asupra SCIM; modificările aduse structurii raportului; asumarea responsabilității manageriale de către conducătorul entității publice cu privire la SCIM. Acțiunile necesare pentru autoevaluarea sistemului de control intern managerial; persoane responsabile. Noile întrebări din chestionarul de autoevaluare; model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 600/2018. Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente ale entității publice. Probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control și remedierea lor. Analiza și discutarea fiecărui standard cu privire la probe și documente necesare privind implementarea.

Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă punem la dispoziție un eveniment interactiv, axat pe răspunsuri documentate și experimentate din partea lectorilor invitați.

 

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

CERTIFICĂRI: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă Certificat de Participare și supliment europass în care sunt incluse competențele dobândite pe parcursul evenimentului, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE PARTICIPARE – 470 lei/participant (exclusiv TVA).

ÎNSCRIERI:
participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la: Coordonator Adrian ADAMACHE 0753 025 977
021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com    TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25.03.2019, în limita locurilor disponibile.

     

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER