FORUMUL

Aspecte Practice privind Implementarea Noului Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) conform OSGG Nr.600/2018

26 OCTOMBRIE 2018, BUCUREȘTI, CENTRUL DE CONFERINȚE HOTEL INTERCONTINENTAL

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

echipă de specialiști în problematica sistemului de control intern managerial, audit, risc

experți practicieni în guvernanța corporativă

specialist în control, audit şi managementul riscului, practician în managementul sistemelor de control intern

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

ASPECTE ABORDATE:

Modificările aduse de OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, prin comparație cu OSGG nr.400/2015.
Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM vs noile prevederi ale OSGG 600/2018.
Necesitatea unui SCIM în cadrul entității publice, funcțional și modern.
Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structură organizatorică redusă; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei.
Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare și comparația practică cu cele vechi; documente și raportări; nereguli și soluții.
Organizarea și atribuțiile secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.
Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile.
Situații, documente și raportări centralizatoare, anuale.
Aspecte practice privind evaluarea și autoevaluarea:
• noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform.
• acțiuni privind autoevaluarea SCIM: Ghid de completare a chestionarului, întrebări și răspunsuri.
Analiză şi dezbateri pe fiecare standard cu privire la probe și documente necesare implementării/dezvoltării; cerințe minime de conformare.
Analiza practică a activității de control pentru trecerea de la „controlul birocratic„ la „controlul inteligent”.
Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente ale entității publice.
Sediul materiei: OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; alte noutăți legislative.

 

 Baza materială pentru buna desfășurare a evenimentului este pusă la dispoziție de

Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat ANC  şi înscris în R.N.F., în calitate de organizator.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

CERTIFICĂRI: Certificat de participare și supliment europass în care sunt incluse competențele dobândite pe parcursul evenimentului, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE PARTICIPARE – 480 lei/participant (exclusiv TVA).

AVANTAJE : La participarea a 4 (patru) persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de participare, GRATUIT!

ÎNSCRIERI:
participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs Nadina Elena COJOCARU 0753 025 978
021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: nadina.cojocaru@eag.ro, office@revista-achizitii.ro; office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 19.10.2018, în limita locurilor disponibile.

 

EVENIMENT ORGANIZAT DE

PARTENER

PARTENER