EXPERT AKTIV GROUP vă invită la:

CONFERINŢA NAȚIONALĂ PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

legislație și impactul acesteia, asupra derulării achizițiilor publice

 

15 – 17 Februarie 2024, POIANA BRAŞOV, CENTRUL DE CONFERINȚE HOTEL ANA HOTELS SPORT

 

PARTICIPAREA LA LUCRĂRILE CONFERINȚEI ESTE GRATUITĂ!

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• specialişti achiziţii publice din cadrul ANAP;

• specialişti achiziţii publice control ex-ante;

• experţi în achiziţii publice, consultanţi SEAP.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

SUBIECTE în dezbatere:

Obligații privind criteriile ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, conform Ordin ANAP nr. 2.395/2023.
Inițierea activității de control ex ante, emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii/entităţii contractante (HG nr.1330/ dec. 2023).
Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă; atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din PNRR.
Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
Achiziția directă, praguri, obligații.
Modificarea contractelor.
Contravenții, nereguli, corecții financiare în materia achizițiilor publice.
Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice; Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire; Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice; Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC și a celor formulate în fața instanțelor de judecată.
Alte aspecte practice de interes pentru participanți.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.650 lei/ participant; hotel RIZZO
Tariful include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.

AVANTAJE: Cazarea și micul dejun pentru însoțitor sunt gratuite;

ÎNSCRIERE: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro, revista.achizitii@gmail.com; eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/ fax: 021.311.71.01, 0234/313.320, in limita locurilor disponibile, până la data de 13 februarie 2024.