MANAGEMENTUL BUGETELOR;
practica elaborării bugetelor anului 2022, pentru instituţii şi autorităţi publice
14 – 17 DECEMBRIE 2021, SIBIU, HOTEL RAMADA

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

specialişti cu experienţă practică în managementul bugetelor, metodologia elaborării şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

1. Procesul bugetar.
Scrisoarea – cadru. Fundamentarea bugetului unei instituții publice. Deschiderile de credite. Repartizarea/retragerea creditelor bugetare. Virarea de credite. Rectificarea bugetară.
2. Execuția bugetară – principii, fazele execuției bugetare a unei cheltuieli, evidența contabilă a angajamentelor bugetare (CAB);
3. Analiza informației contabile. Prevederi legale specifice instituțiilor publice privind tratamentul contabil aplicabil pentru înregistrarea/scăderea în/din evidența contabilă a elementelor de activ și pasiv. Plata cheltuielior stabilite prin hotărâri judecătorești. Sume în curs de clarificare. Ajustări pentru deprecierea activelor și creanțelor. Creanțe și datorii. Provizioane. Activitatea de casierie. Corectarea erorilor contabile. Conturi în afara bilanțului. Fonduri externe rambursabile/ nerambursabile.
4. Elaborarea procedurilor operaționale specifice activității financiar-contabile.
5. Inventarierea patrimoniului. Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii.
6. Întocmirea situațiilor financiare conform Sistemului național de raportare FOREXEBUG și Normelor metodologice de închidere a exercițiului financiar.
7. Noutăți legislative în activitatea financiar-contabilă a instituțiilor publice.
8. Studii de caz.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de participare emis de furnizorul autorizat de formare profesională.

ÎNSCRIERI: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Nadina COJOCARU 0753 025 978; 021.311.71.01, 0234.313.320; e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 07 DECEMBRIE 2021
în limita locurilor disponibile

TARIF DE PARTICIPARE – 750 LEI/PARTICIPANT (exclusiv TVA)
Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanţă şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.

TARIF SERVICII HOTELIERE: 1.940 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opţionale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d şi lit. e)