Revista de Achiziții Publice vă invită să participaţi la:

SEMINAR NAŢIONAL
ACHIZIŢII PUBLICE 2023
28 Septembrie 2023,

Centrul de conferinţe Hotel Radisson Blu, București

ÎNSCRIE-TE ACUM!

INVITAȚI

• Reprezentanți ai instituțiilor de reglementare, monitorizare și control, în domeniul achizițiilor publice;

• Avocaţi, experţi și consultanți în achiziţii publice;

• Specialiști, colaboratori ai Revistei de Achiziții Publice

PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Tematică și interpretări, privind:

1. Estimarea valorii contractelor finanțate din fonduri publice și a celor finanțate din fonduri europene.
2.Diferențe între procedura simplificată și licitația deschisă; atribuirea unui contract/acord-cadru finanţat din PNRR.
3. Excepțiile prevăzute de lege și cazuri de aplicare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
4. Aplicarea criteriilor de atribuire în funcție de praguri și de obiectul contractului.
5. Cumpărarea directă și procedura proprie; Praguri, obligații și diferențe.
6. Modificarea contractelor, introducerea unor noi subcontractanți și ajustarea prețurilor.
7. Contravenții în materia achizițiilor publice.
8. Interpretarea situațiilor pentru care nu există o reglementare explicită prin aplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice și a principiilor de interpretare din drept.
9. Aplicații practice privind:
• Documente aferente planificării: referatul de necesitate, programul anual al achizițiilor publice și strategia de contractare.
• Aplicarea factorilor de evaluare. Proporționalitatea și justificarea acestora.
• Formule de ajustare a preturilor.
10. Teme de interes care au suferit modificări/noi interpretări:
• Noi reguli privind aplicarea criteriilor de atribuire.Criterii de atribuire obligatorii pentru anumite proceduri. Alegerea factorilor de atribuire. Reguli de bună practică.
• Modificări privind garanțiile (de participare/de bună execuție).
• Reguli privind ajustarea prețului. Norme cu impact în materie.
• Noi reguli privind stabilirea prejudiciilor.
• Reguli privind solicitarea documentelor aferente DUAE și alte solicitări.
• Proporționalitatea criteriilor de calificare. Reguli de bună practică.

Pentru programul detaliat contactați coordonatorul evenimentului.

CERTIFICARE

Certificat de competențe emis de furnizorul autorizat de formare profesională.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia “expert achiziții publice”, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

TARIF DE PARTICIPARE: 850 lei/participant (exclusiv TVA)
Include: mapă de lucru, materiale informative în format electronic, coffee break, brunch și consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.

Pachetul de servicii hoteliere poate fi asigurat de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 21 septembrie 2023, e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com sau telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320.    Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU: 0753.025.978

    EVENIMENT ORGANIZAT DE

    PARTENER