Scopul cursul Managementul Deşeurilor este de a oferi cunostinţe privind aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, managementul deşeurilor, clasificarea deşeurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionării deşeurilor, salubrizare, metodele de recuperare şi eliminare a deşeurilor, elementele strategice de planificare.

Cursul Managementul Deşeurilor are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiza problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu şi deşeuri şi se adresează persoanelor care au responsabilităţi şi desfaşoară activităţi legate de managementul deşeurilor şi gestionarea sistemului de management al mediului.

Printre avantajele participării la acest cursul Managementul Deşeurilor organizat de Expert Aktiv Group,  se numară faptul că  acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine. De asemenea se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri
Managementul Deşeurilor

• Lector dr. Cristina Salcă ROTARU, specialist în dreptul  şi  legislaţia mediului, precum şi sisteme de management.

AVANTAJE Managementul Deşeurilor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Deşeurilor

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată, recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Tematica
Managementul Deşeurilor

1. Stabilirea corelațiilor cadrului legislativ general aplicabil managementului deșeurilor și protecției mediului
2. Prezentarea obligațiilor privind managementul deșeurilor din perspectiva autorităților publice locale
2.1. Obligații adresate consiliilor locale și primarilor privind managementul deșeurilor
– Obligații care privesc managementul general al deșeurilor
– Obligații privind colectarea selectivă a deșeurilor
– Obligații privind reutilizarea, reciclarea, valorificarea deșeurilor
– Serviciile de salubritate
2.2. Obligații ce derivă din activitatea specifică
– Obligații ce derivă din activitatea specifică a Consiliilor judetene şi a Consiliilor locale;
– Obligații ce derivă din activitatea specifică a primarilor
– Obligații la încheierea contractelor de concesiune și de închiriere
3. Răspunderea juridică civilă, contravențională și penală pentru nerespectarea obligațiilor de mediu
4. Rolul sistemelor de management de mediu; modalități de utilizare în cadrul autorităților publice locale

Baza materiei:
Legea nr. 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate, cu toate modificările și completările la zi; Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților; Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice; Legea nr. 74/ 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate; Legea nr. 181/ 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
OUG nr.133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului; OUG nr. 196/ 2005 privind fondul de mediu; OUG nr. 5/ 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; OUG nr. 92/ 2021 privind managementul deșeurilor;
HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; HG nr. 1132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
Ordinul 1226/ 2012 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic şi coffee break pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

TARIF SERVICII HOTELIERE * - HOTEL RIZZO/ HOTEL MIRAJ: 1.780 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
pentru servicii hoteliere suplimentare, contactaţi coordonatorul de curs!

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08/12/2022

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Nadina COJOCARU – 0753.025.978 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE