Scopul cursul Managementul Deşeurilor este de a oferi cunostinţe privind aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, managementul deşeurilor, clasificarea deşeurilor; prevederile directivelor UE din domeniul gestionării deşeurilor, salubrizare, metodele de recuperare şi eliminare a deşeurilor, elementele strategice de planificare.

Cursul Managementul Deşeurilor are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiza problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu şi deşeuri şi se adresează persoanelor care au responsabilităţi şi desfaşoară activităţi legate de managementul deşeurilor şi gestionarea sistemului de management al mediului.

Printre avantajele participării la acest cursul Managementul Deşeurilor organizat de Expert Aktiv Group,  se numară faptul că  acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine. De asemenea se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri Managementul Deșeurilor

dr. Cristina Salcă ROTARU, specialist în dreptul şi legislaţia mediului, precum şi sisteme de management.

AVANTAJE Managementul Deșeurilor

În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul Deșeurilor

Se eliberează certificat de participare emis de furnizorul de formare profesională.

Tematica
Managementul Deșeurilor

1. Stabilirea corelațiilor cadrului legislativ general aplicabil managementului deșeurilor și protecției mediului.
2. Prezentarea obligațiilor privind managementul deșeurilor din perspectiva autorităților publice locale.
2.1. Obligații adresate consiliilor locale și primarilor privind managementul deșeurilor
– Obligații care privesc managementul general al deșeurilor;
– Obligații privind colectarea selectivă a deșeurilor;
– Obligații privind reutilizarea, reciclarea, valorificarea deșeurilor;
– Serviciile de salubritate;
2.2. Obligații ce derivă din activitatea specifică
– Obligații ce derivă din activitatea specifică a Consiliilor judeţene şi a Consiliilor locale;
– Obligații ce derivă din activitatea specifică a primarilor;
– Obligații la încheierea contractelor de concesiune și de închiriere
3. Prezentarea obligațiilor privind managementul deșeurilor din perspectiva agenților economici
– Obligații privind colectarea selectivă;
– Obligații privind evidența și raportarea;
– Obligații privind trasabilitatea;
– Standarde de management al mediului aplicabile
4. Răspunderea juridică civilă, contravențională și penală pentru nerespectarea obligațiilor de mediu.
5. Rolul sistemelor de management de mediu; modalități de utilizare în cadrul autorităților publice locale.
Baza materiei:
1. Legislație privind deșeurile
NOU!! OUG nr. 92 / 2021 privind managementul deșeurilor cu modificările aduse prin Legea de aprobare nr.17 din 6 ianuarie 2023.
NOU!! Legea nr. 42 / 2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate.
OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului.
Legea nr. 181/ 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile.
Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
OUG nr. 5/ 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
HG nr. 1132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
Ordinul 1226/ 2012 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Discuții privind (ne)aplicarea HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
2. Legislație conexă
OUG nr. 196/ 2005 privind fondul de mediu; Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților; Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 74/ 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate; Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice; OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

 

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.