Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale este autorizat ANC și se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu.

Cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale va analiza și cele mai noi modificări legislative, care țin de organizarea evidenţei contabile, analitică şi sintetică, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

În cadrul cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale experiența lectorului va fi pusă la dispoziția participanților pentru întocmirea și completarea în legalitate a documentelor justificative privind operațiunile de gestionare și administrare a patrimoniului public și privat al statului. Informațiile, obținute în urma parcurgerii cursului Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, se referă la serviciile de administrare a domeniului public şi privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora. De asemenea, prezentul curs se referă și la informații care grupează activităţi edilitar gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere etc.

La cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale vor fi analizate prin comparație, toate modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică sau companie de utilitate privată care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de administrare corectă.

Avantajele participării la cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: organizăm acest curs pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în legislația specifică, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al Statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate.

Tematica
Curs Gestiunea şi Administrarea Patrimoniului Public şi Privat al Statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale

Aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului conform Legii nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; HG nr.675/2017 și 706/2017 privind actualizarea anexelor la HG nr. 1.705/2006.
Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Dreptul de administrare, regimul juridic şi inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers; Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice; Schimbarea dreptului de administrare al bunurilor.
Analiza în baza Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe: încadrare şi aplicabilitate.
Prioritizarea proiectelor de investiții publice; Inițierea, elaborarea și analiza documentației tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții publice; Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora.
Aspecte patrimoniale la elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii, ţinând cont de administrarea şi gestiunea patrimoniului existent şi nevoile viitoare; Regimul juridic aplicabil acestor contracte.
Contabilitatea patrimoniului public:
● evaluarea inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, ajustări pentru depreciere; bugetarea pe programe;
● inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor;
● aducerea valorii contabile a bunurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice la valoarea justă…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.