Cursul Inspector Salarii este autorizat ANC și se adresează tuturor persoanelor interesate de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare privind legislaţia salarială și adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularitățile din cadrul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale.

Cursul Inspector Salarii are ca obiectiv principal aplicarea corectă a prevederilor legale privind raporturile salariale între angajat și angajator, consilierea privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii și a salarizării. Experiența lectorului este pusă la dispoziția participanților și pentru cazurile specifice privind raporturile de muncă și salarizare reglementate prin legi speciale.

Cursul Inspector Salarii este un curs practic de legislație a muncii care urmărește perfecționarea, specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane, conform prevederilor Noului Cod al Muncii.

La cursul Inspector Salarii vor fi analizate prin comparație, modificările introduse de noua legislație față de prevederile vechilor acte normative. Este un curs necesar și deosebit de important pentru orice salariat din cadrul compartimentului salarizare, care are obligația de a se specializa sau perfecționa cu tot ceea ce apare nou în domeniul salarizării.

Avantajele participării la cursul Inspector Salarii organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: organizăm cursul pe tot parcursul anului completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Inspector Salarii se poate desfășura la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, iar în urma evaluării, la finalul cursului, se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite. Persoanele care dețin un astfel de certificat, pot obține și supliment Europass, valabil în Uniunea Europeană.

Traineri
Curs Inspector Salarii

specialist Ministerul Muncii și Justiției Sociale
expert/specialist în legislaţia muncii, formator cu experienţă didactică şi activitate desfăşurată începând cu anul 2000, în cadrul Inspecţiei Muncii.

AVANTAJE Curs Inspector Salarii

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Inspector Salarii

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR SALARII”, Cod COR 335903, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau postliceale. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica
Curs Inspector Salarii

Noutăţi legislative 2018 privind:
HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. • modificările legislative cu impact în calculul salarial; noua Lege a salarizării 2018; • avantajele în natură şi beneficiile salariale neimpozabile; acordarea indemnizațiilor de concediu; concediile medicale; munca suplimentară;
• impozitarea tuturor veniturilor (salarii, PFA, drepturi de autor, chirii, dividende). OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 22 mai 2018: analiză de impact. Tratamentul fiscal privind activităţile independente; deducerile personale. Răspunderea cu bunurile din patrimoniu pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

Momentan cursul nu este disponibil. Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri la telefon: 0753.025.978 sau e-mail: office@expertaktiv.ro.