Cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor este autorizat ANC și se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare, producătoare, colectoare de deşeuri.

Obiectivul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor este de a oferi cunoştinţe privind clasificarea deşeurilor, metode de recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi consumatorilor în generarea deşeurilor, prezentarea actualizată a legislaţiei naţionale şi europene, modificări și completări ale unor Directive și Regulamente specifice.

În cadrul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor se vor pune în discuție și principiile privind tranziția către o economie circulară în cadrul Uniunii Europene referindu-ne aici la tehnicile pentru reducerea depozitării deșeurilor și creșterea gradului de reciclare și reutilizare a acestora. Asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate, Specialist managementul deșeurilor, identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile legislației de mediu în vigoare, asistență în identificarea deșeurilor generate conform codului deșeurilor conform legislației în vigoare, precum și elaborarea și menținerea evidenței lunare privind gestiunea deșeurilor, sunt obiective care vor fi analizate în cadrul cursului Managementul și Gestiunea Deșeurilor. Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare , anuale către autoritatea competentă de protecție a mediului precum și raportările în aplicația electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM), fac parte din necesitatea însușirii cunostințelor de către personalul care își desfășoară activitatea în domeniu. Problematica viitorului constă în informarea eficientă privind evidenţierea pericolelor pe care le antrenează nerespectarea legislației în vigoare, informarea factorilor de decizie şi a publicului cu privire la adevărata valoare economică a unor ecosisteme sănătoase.

La cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechii legislații, precum și a legislației europene necesară a fi armonizată. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management și control al problemelor de deșeuri.

Avantajele participării la cursul Managementul și Gestiunea Deșeurilor organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că: este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

Traineri
Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

specialist practician în managementul mediului şi al deşeurilor, doctor în economia mediului, ASE Bucuresti; specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

AVANTAJE Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.  Certificat de participare pentru  MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR , eliberat de furnizorul autorizat de formare profesională.

Tematica
Curs Managementul şi Gestiunea Deşeurilor

Sediul materiei: Legea nr. 143/2018 de aprobare a OUG nr. 48/2017, pe fondul recentelor modificari aduse Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor .
OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Legea nr. 87/2018 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Garanția pentru ambalajele reutilizabile, începâd cu 31 martie 2019. HG nr.942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor (PNGD); Ordin nr.1.503/2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; Ordinul nr.739/2017. Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform Legii nr. 211/2011; Ordinul nr.687/2017 aprobarea planului de operare privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori. OUG nr.39/2016 identificarea şi încadrarea tipurilor de deşeuri. Regulamentul (UE) nr.1342/2014 al CE, privind poluanţii organici persistenţi…

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.320 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 04/01/2019

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Ligia MUSCELEANU – 0753.025.995 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE