Cursul Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu este autorizat ANC și are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii, analiză a problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu.

Acest curs se adresează responsabililor cu managementul de mediu, reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare/producătoare/colectoare etc. de deşeuri . Responsabilul de mediu se ocupă de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor de mediu şi de transmiterea raportărilor către Agenția de Mediu și în acest sens îşi poate asuma realizarea şi îndeplinirea de planuri pentru reducerea poluării şi chiar implementarea unor sisteme de management de mediu. Nu în ultimul rând responsabilul de mediu trebuie să cunoască și regimul sancționator al neregulilor în cadrul sistemului de management pornind de la faptul că legislația se află în continuă schimbare. La criza economico – financiară mondială, ale cărei consecinţe le trăim în prezent, sau criza politică din multe state ale lumii, trebuie să adăugăm şi una de mediu, alarmantă şi periculoasă pentru generaţiile actuale, dar mai ales pentru cele viitoare. Problematica viitorului constă în informarea eficientă privind evidenţierea pericolelor pe care le antrenează nerespectarea legislației în vigoare, informarea factorilor de decizie şi a publicului cu privire la adevărata valoare economică a unor ecosisteme sănătoase. Problemele ecologice și de mediu, sunt la acest moment prioritare în cadrul organizațiilor, a agenților economici, a entităților publice, a companiilor naţionale şi internaţionale, o sarcină nu doar morală ci și majoră.

La cursul Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu vor fi analizate prin comparație, modificările introduse prin noua legislație față de prevederile vechii legislații, precum și a legislației europene necesar a fi armonizată. Este un curs absolut necesar și deosebit de important pentru orice instituție publică care are obligativitatea de a implementa, gestiona și dezvolta un sistem de management și control al problemelor de mediu.

Avantajele participării la cursul Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu organizat de Expert Aktiv Group, este faptul că acesta este organizat pe tot parcursul anului, completat cu tot ceea ce apare nou în domeniul legislației privind gestiunea problemelor de mediu și al deșeurilor, că oferim suport de curs actualizat de lector la fiecare sesiune, că avem cei mai buni lectori specializați în domeniu, că oferim cel mai bun raport calitate/preț și nu în ultimul rând, atmosfera creată pe parcursul desfășurării evenimentului este deosebită, interactivitatea fiind caracteristica de bază, iar dacă veniți pentru a găsi răspuns la întrebările dumneavoastră, v-ați orientat foarte bine.

De asemenea, cursul Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu, se desfășoară la munte, la mare, în locațiile propuse de dumneavoastră, în țară sau străinătate, într-o atmosferă deosebită de socializare.

Traineri
Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu

• doctor în economia mediului; specialist practician în documentarea și managementul problemelor de mediu şi al deşeurilor;
• specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

AVANTAJE Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu

La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

CERTIFICARE Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „RESPONSABIL DE MEDIU”, Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată.

Tematica
Managementul şi Gestiunea Deşeurilor şi a Problemelor de Mediu

Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu; elaborarea programului de management de mediu; măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (PEF şi OEF); elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; bilanţuri de mediu; evaluarea şi raportarea performanţelor; auditul de mediu; calcul taxe și contribuții la fondul pentru mediu; taxa de depozitare vs. taxa de salubritate.
Deşeuri municipale şi asimilabile, deşeuri sanitare şi deşeuri de producție: component; Soluții practice la obligații legale privind :
• numirea unui responsabil cu managementul deşeurilor, instruit;
• clasificarea deşeurilor produse, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deşeuri;
• valorificare deşeurile şi colectarea separat deşeurile din hartie, metal, plastic şi sticlă;
• menținerea unei evidențe lunară a deşeurilor şi depunerea unui raport anual centralizator la Agenția de Protecția Mediului teritorială;
• interzicerea abandonării deşeurilor; eliminarea deşeurilor din baterii amestecate cu cele menajere.
Eficientizarea acțiunilor de generare și gestionare a deșeurilor: prevenirea generării de deșeuri; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea deșeurilor; alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică); eliminarea deșeurilor.
Analiză, dezbateri şi soluții la problemele participanților, în baza noutăților legislative

Pentru tematică şi lucrările practice complete vă rugăm să descărcaţi oferta sau să contactaţi organizatorul.

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

*TARIF SERVICII HOTELIERE - 1.450 LEI/PARTICIPANT

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
( TVA 5% inclus conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d şi lit. e )
* serviciile hoteliere sunt opţionale

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 24/10/2019

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs Mihaela FULGA – 0753.025.982 , 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

DESCARCA FORMULAR INSCRIERE